Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 809/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Sygn. akt IV SA/Gl 809/06 | |, UZASADNIENIE, Decyzją...
. U. z 1998r. nr 90, poz. 575 z późn. zm.), nie stwierdził u A. F. choroby zawodowej uszkodzenia [...] w postaci zawodowego, [...] - wymienionej w poz. [...] wykazu chorób...

IV SA/Gl 36/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B...
. nie stwierdził u T. K. choroby zawodowej w postaci [...], wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów...

IV SA/Gl 286/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-20

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R...
. z dnia [...] nr [...] orzeczono o braku podstaw do stwierdzenia u A. K. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo...

IV SA/Gl 699/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-07

rozpoczęcie postępowania w rozumieniu § 10 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad...
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz.1115) oznacza...

IV SA/Gl 865/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-16

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
w W. odmówił stwierdzenia choroby zawodowej słuchu u R.P. w postaci obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem, wymienionej w poz. 21 wykazu...

IV SA/Gl 1090/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy...
Inspektor Sanitarny w K. orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u T. G. choroby zawodowej - [...] wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik...

IV SA/Gl 483/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-23

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia...
[...] r. nr [...] nie stwierdzono u J.W. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem...

IV SA/Gl 149/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia...
[...] r., nr [...] odmówiono B.M. stwierdzenia choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15...

IV SA/Gl 594/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-08

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...
w W. z dnia [...] r. nr [...] nie stwierdzono u T.G. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego...

IV SA/Gl 1191/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Państwowy Powiatowy...
z 1998 r. Nr 90, poz. 575 ze zm.), nie stwierdził u K. K. choroby zawodowej w postaci [...] spowodowanego [...] - wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100