Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Wa 1506/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości