Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 883/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2006 r.

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

II SA/Rz 129/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej

II SA/Rz 274/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy

I SA/Rz 289/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

Wniosek o przyznanie mu prawa pomocy poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług

II SA/Rz 285/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 842/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych

I SAB/Rz 2/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie prowadzenia przewlekle postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania w podatku od towarów i usług za maj 2014 roku

I SA/Rz 313/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2005 r., w związku z wnioskiem skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 593/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-27

Wniosek T. L. o ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych znak: [...] przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   +5   +10   100