Sentencja

skargę oddala.

Uzasadnienie

Skarżący zarzucił m.in., że obowiązek świadczenia na fundusze wygasł z końcem, a raczej z upływem 1985 r. gdyż uchwała Miejskiej Rady Narodowej z dnia 31 stycznia 1985 r. określająca ich wysokość weszła w życie dopiero po upływie 14 dni od jej opublikowania w dniu 27 grudnia 1985 r.

Twierdząc, że uchwała ta weszła w życie dopiero po upływie 14 dni od jej opublikowania skarżący stara się przekonać, że jego obowiązek świadczenia na fundusz wygasł z dniem 31 grudnia 1985 r. przeocza jednak, że art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego /Dz.U. nr 41 poz. 185/, na który powołał się w skardze przewidział wyjątek od 14 dniowego terminu wejścia w życie przepisów prawa miejscowego stanowiąc, że tak jest jeśli przepisy te nie ustalają innego terminu, a jak to już wspomniano termin taki ustalono w konkretnym przypadku na dzień 27 grudnia 1985 r. gdyż wtedy opublikowano wspomnianą uchwałę.

Strona 1/1