Sentencja

uchyla zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie

W postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie kwestionowano wspólności udziału osób prowadzących działalność rzemieślniczą pod firmą "Warsztat Kamieniarski Józef K. i Spółka".

Uprawnienie rzemieślnicze wydane zostało na rzecz Józefa K. i Jerzego M. zatem osobno te osoby fizyczne powinny być brane pod uwagę w zakresie ustalenia wysokości osiągniętego dochodu.

Strona 1/1