Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego, Inspektora Sanitarnego we W., w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej, ,
Sentencja

|Sygn. akt IV SA/Wr 816/14 | | , , [pic], , WYROK, , W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, , , Dnia 8 maja 2015 r., , , Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w składzie następującym:, Przewodniczący, , Sędzia NSA Jolanta Sikorska, , Sędziowie, Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński (spr.), Sędzia NSA Mirosława Ostrowska-Rozbicka, , , Protokolant, asystent sędziego Krzysztof Caliński, , , po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 8 maja 2015 r., sprawy ze skargi [...] S.A. Oddział Zakłady Górnicze L., na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego, Inspektora Sanitarnego we W., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej, , oddala skargę., , ,

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. (dalej jako PWIS we W.) z dnia [...], nr [...], na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm. ), oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65 poz. 294, z późn. zm. ) w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869), jak również art. 138 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a., Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i po rozpatrzeniu odwołania pana T. D. z dnia 06.12.2012 r. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] Nr [...], znak: [...], o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu (poz.15 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.11.1983 r. w sprawie chorób zawodowych) u T. D. uchylono zaskarżoną decyzję w całości i orzeczono stwierdzenie choroby zawodowej - uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu (poz. 15 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.11.1983 r. w sprawie chorób zawodowych) u T D.

W motywach uzasadnienia decyzji podano, co następuje.

T. D. ur. dnia [...] w B. pracował w latach:

- od dnia 04.09.1956 r. do dnia 25.01.1957 r. w L. Fabryce Zgrzeblarek Bawełnianych w Z. jako frezer;

- od dnia 18.02.1959 r. do dnia 15.11.1961 r. w Zakładzie Remontowym Energetyki we W. jako monter suwnicowy;

- od dnia 08.01.1962 r. do dnia 16.03.1963 r. w P.M.E. i U.P. [...]- Kierownictwo Budowy Elektrowni "[...]" jako pomoc montera;

- od dnia 07.05.1963 r. do dnia 31.12.1966 r. w PBUW "[...]" jako blacharz;

- od dnia 01.01.1967 r. do dnia 01.03.1967 r. w PIP W. jako blacharz;

- od dnia 28.03.1967 r. do dnia 27.04.1968 r. w PBMKRM W. jako monter instalacji;

- od dnia 05.07.1968 r. do dnia 02.09.1971 r. w WPRI W. jako monter wodnokanalizacyjny;

- od dnia 03.09.1971 r. do dnia 13.08.1997 r. w [...] S.A. Oddział Zakłady Górnicze "[...]" w L., w tym:

- od dnia 03.09.1971 r. do dnia 30.11.1972 r. jako fachowiec o najwyższych kwalifikacjach;

- od dnia 01.12.1972 r. do dnia 31.12.1983 r. jako ślusarz;

- od dnia 01.01.1984 r. do dnia 13.08.1997 r. jako ślusarz-spawacz;

- od 1999 r. pobiera świadczenie emerytalne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w L. na skutek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonanego przez lekarza medycyny pracy wszczął dnia 06.05.2002 r. postępowanie administracyjne w sprawie choroby zawodowej: uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu (poz. 15 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.11.1983 r. w sprawie chorób zawodowych) u T D. Organ ustalił i zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Zawiadomienie z dnia 06.05.2002 r. otrzymały strony: tj. T. D. oraz [...], Oddział Zakłady Górnicze "[...]".

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny