Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego
Uzasadnienie strona 17/17

Zauważył przy tym, iż przepis § 13 ust. 2d nie wyklucza stosowania zwolnień dla wyrobów tam określonych, na podstawie §13 ust. 1 pkt 5 rozp. Tym samym przepis §13 ust. 2d jest szczególnym przypadkiem zastosowania zwolnień dla pewnej podgrupy wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Z powyższego jednoznacznie wynika zdaniem organu, iż nie dochodzi do dyskryminacji wyrobów pochodzących z innych Państw Członkowskich bowiem wyroby objęte kodem CN 2710 19 99, również te nabywane wewnątrzwspólnotowo - po spełnieniu określonych warunków (równorzędnych jak te dotyczące wyrobów sprzedawanych na terytorium kraju) mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy.

W odniesieniu do kolejnego zarzutu organ przypomniał, że stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 u.p.a. z 2004 r. "Zwalnia się od akcyzy dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe inne niż paliwa silnikowe lub oleje opałowe wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 do ustawy, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Z akt sprawy wynika, iż skarżąca nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 99 (symbolu PKWiU 23.20), które to wyroby zostały ujęte w poz. 5 załącznika nr 1 "Wykaz wyrobów akcyzowych" do ustawy oraz w poz. 4 załącznika nr 2 "Wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych" do ustawy.

Mając jednocześnie na uwadze definicję wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 1 u.p.a. z 2004r

Strona 17/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej