Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Wujek (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz, Sędzia WSA Mirosław Kupiec, Protokolant st. sekr. sąd. Anna Koenigshaus, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2013 r. przy udziale - sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/17

Zaskarżoną decyzją z [...] r. o numerze [...]do [...]Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z [...] r. nr [...]określającą M. K. , prowadzącej działalność gospodarczą pod nawzwą F.H. "A" W.M.K w W. :

- kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,

- kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,

- kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za marzec 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,

- kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,

- kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,

- kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,

- kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za lipiec 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,

- kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł,

Strona 1/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej