Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Sałuda (spr.), Sędzia WSA Iwona Wiesner, Protokolant Izabela Maj- Dziubańska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2015 r. przy udziale - sprawy ze skargi Gminy P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm. - dalej O.P.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.- dalej ustawa o VAT) po rozpatrzeniu odwołań z dnia 22 września 2014r. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...]. od nr [...] do nr [...] w przedmiocie:

- określenia w podatku od towarów i usług za marzec 2009r. zobowiązania podatkowego w kwocie [...] zł oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...] zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za kwiecień 2009r. zobowiązania podatkowego w kwocie [...] zł oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...] zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za maj 2009r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie [...]zł oraz stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...]zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za czerwiec 2009r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie

[...] zł oraz stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...]zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za lipiec 2009r. zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł oraz stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...]zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za sierpień 2009r. zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...]zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za wrzesień 2009r. zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...]zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za październik 2009r. zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...] zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za listopad 2009r. zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł oraz stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...]zł,

- określenia w podatku od towarów i usług za styczeń 2010r. zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w wysokości [...]zł,

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej