Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Joanna Zdrzałka /spr./ Sędziowie NSA Małgorzata Wolska WSA Elżbieta Mazur - Selwa Protokolant sekretarz sądowy Filip Róg po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w [...] na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej -skargę oddala-

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/5

Przedmiotem skargi B Sp. z o.o. Oddział w [...] jest decyzja [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] ("PPWIS") z dnia [...] października 2017 r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] ("PPIS") z dnia [...] września 2017 r. nr [...] znak [...] o stwierdzeniu u ZK choroby zawodowej: choroby skóry - alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, wymienionej w poz. 18/1 wykazu chorób zawodowych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367 - dalej określanego jako: "rozporządzenie").

Z uzasadnienia tej decyzji i akt administracyjnych sprawy wynika, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] prowadził postępowania w związku z podejrzeniem u ZK następujących chorób zawodowych: choroby skóry - alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - poz. 18 pkt 1 wykazu; choroby skóry - kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia - poz. 18 pkt 2 wykazu; trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze - poz. 18 pkt 3.

Decyzją z dnia [...] września 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] stwierdził u ZK chorobę zawodową: chorobę skóry - alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - poz. 18 pkt 1 wykazu. W toku postępowania organ ustalił, że ZK zatrudniona była:

- w okresie od 10.07.1978 r. do 4.08.1989 r. w Zakładach Radiowych [...] na stanowisku zestrajacza (w tym w okresie od 5.02.1985 r. do 4.08.1989 r. przebywała na urlopie wychowawczym),

- w okresie od 11.08.1989 r. do 28.08.1997 r. w Fabryce Amortyzatorów [...] na stanowisku montera (w tym w okresie 31.12.1990 r. do 30.06.1992 r. przebywała na urlopie wychowawczym),

- w okresie od 29.08.1997 r. do 31.10.2009 r. w [...] na stanowisku montera,

- w okresie od 1.11.2009 r. do 3.02.2011 r. w B Sp. z o.o. Oddział w [...] na stanowisku montera (w tym w okresie od 8.03.2010 r. do 5.09.2010 r. przebywała na zwolnieniu chorobowym, natomiast od 6.09.2010 r. do 3.02.2011 r. na zasiłku rehabilitacyjnym).

Organ wyjaśnił, że w okresie od 11.08.1989 r. do 8.03.2010 r. ZK pracowała w tej samej hali produkcyjnej, zmianie uległa jedynie nazwa zakładu, w którym pracowała. Pracując na stanowisku montera obsługiwała urządzenia w zależności od potrzeb produkcyjnych, m.in. urządzenia linii produkcyjnej sprężyny gazowej i amortyzatorów ciernych, prasę pneumatyczną, urządzenia do nabijania gazu, walcarkę, nitownice udarowe, przenośnik malarski. Podczas wykonywania prac montażowych miała kontakt ze szkodliwymi czynnikami, mogącymi stanowić przyczynę choroby zawodowej skóry - z olejami podczas usuwania zaworu tłoka, z olejami podczas pasowania tłoczyska do cylindra, ze środkami smarnymi umożliwiającymi łatwe wciśnięcie tulejek, z elementami składowymi wyprodukowanymi na wydziałach produkcyjnych zakładu, w tym z elementami stalowymi pokrytymi chromem metalicznym po obróbce chromowania, elementami stalowymi po azotowaniu oraz z elementami gumowymi występującymi w tulejce stalowo-gumowej w trakcie nabijania silenblocku i uszczelkami tłoczyska sprężyny gazowej. Organ ustalił, że zakład nie posiada danych dotyczących składu stosowanych elementów gumowych w okresie zatrudnienia ZK.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny