Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Uzasadnienie strona 2/14

Możliwość przypisania uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wspólnie przez Wnioskodawczynię i jej męża na imię i nazwisko męża do przychodów i kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wspólnie przez Wnioskodawczynię i jej męża na imię i nazwisko Wnioskodawczyni, zdaniem Wnioskodawczyni wynika z tego że:

1) prowadziła ona w trakcie 2014 r. (a także w poprzednich latach) wspólnie z mężem działalność gospodarczą formalnie zarejestrowaną na jego imię i nazwisko a następnie na swoje imię i nazwisko,

2) w działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie przez Wnioskodawczynię i jej męża na imię i nazwisko męża wykorzystywano składniki majątkowe należące do majątku wspólnego, które następnie Wnioskodawczyni wykorzystuje w działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie z mężem na własne imię i nazwisko,

3) zakup składników majątkowych następował z środków pieniężnych należących do majątku wspólnego,

4) przychody pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (towarów handlowych) należących do majątku wspólnego,

5) prowadzi ona obecnie wspólnie z mężem działalność gospodarczą formalnie zarejestrowaną na własne imię i nazwisko w takim samym zakresie jak wcześniej prowadziła działalność gospodarczą wspólnie z mężem zarejestrowaną formalnie na imię i nazwisko męża oraz pod tą samą nazwą (zmiana nastąpiła jedynie w zakresie wskazania imienia i nazwiska właściciela - wcześniej "P. B. "A", a obecnie "B" I. B.").

Wnioskodawczyni kontynuuje więc teraz działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej wspólnie z mężem na jego imię i nazwisko w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na własne imię i nazwisko.

W wyniku kontynuowania przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio wspólnie z mężem na jego imię i nazwisko, Wnioskodawczyni uważa, że powinna przyjąć jako wartość swojego remanentu początkowego za rok 2014, wartość wynikającą z remanentu początkowego działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie z mężem na jego imię i nazwisko z dnia 1 stycznia 2014 r. Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni kontynuuje prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej na imię i nazwisko męża w ramach wspólnej działalności gospodarczej prowadzonej na własne imię i nazwisko, to jej zdaniem jej mąż nie powinien sporządzać wykazu składników majątku na dzień, kiedy to ona przejęła składniki majątkowe i przedsiębiorstwo do prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej prowadzonej na jej imię i nazwisko. Składniki te bowiem zaczęła następnie wykorzystywać Wnioskodawczyni w ramach wspólnej działalności gospodarczej prowadzonej na jej imię i nazwisko. Wartość remanentu końcowego ze wspólnej działalności gospodarczej za rok 2014 została ustalona przez Wnioskodawczynię w oparciu o spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.

Strona 2/14