Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2012 r. do lutego 2015 r.
Uzasadnienie strona 2/14

Składając zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej, skarżący wniósł o przesłuchanie P. F., J. Ł. i P. W.. Zastrzeżenia skarżącego zostały uznane przez organ podatkowy, w świetle zebranego w toku kontroli materiału dowodowego, za niezasadne.

Postanowieniem z [...] maja 2018 r. Naczelnik wszczął z urzędu wobec skarżącego postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2012 r. do lutego 2015 r. Następnie przesłuchał w charakterze świadków J. Ł., P. W. i P. F.. S.. A. odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, wskazując że m.in. za ww. okres zostały mu postawione zarzuty przez Prokuraturę Okręgową w [...]

Na wniosek organu Prokuratura Okręgowa w [...] przekazała materiał dowodowy, który postanowieniem z [...] września 2018 r. został włączony do akt niniejszego postępowania. Z materiału tego wynika, że Prokuratura nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone między innymi w sprawie działalności w okresie od stycznia 2012 r. do [...] lutego 2015 r. w [...], [...] [...] oraz innych miejscowościach na terenie kraju, zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu wprowadzenie do obrotu za pośrednictwem [...], na podstawie nierzetelnych faktur zakupowo-sprzedażowych, jako pełnowartościowego oleju napędowego, odbarwionego oleju opałowego, oleju smarowego, oleju formowego oraz czyściwa do rdzy, narażając na uszczuplenie należności publicznoprawne dużej wartości w postaci podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej. Natomiast S.. A. w okresie od czerwca 2010 r. do grudnia 2016 r. w [...], [...], [...], [...] i innych miejscach na terenie kraju i poza jego granicami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na dokonywani w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych. Rola S.. A., jako przedstawiciela osoby prawnej - prezesa zarządu [...], sprowadzała się do wystawiania pustych faktur sprzedażowych, za którymi nie było obrotu gospodarczego. W okresie od [...] stycznia 2012 r. do [...] listopada 2012 r., a następnie do [...] lutego 2015 r. wystawił [...] faktury VAT nie dokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, za którymi nie było obrotu gospodarczego, na rzecz [...] na [...] litrów oleju napędowego, o łącznej wartości brutto [...] zł. Tym samym w oparciu o treść art. 108 ust 1 u.p.t.u. powstał obowiązek zapłaty należności w podatku od towarów i usług łącznej kwocie [...]zł. S.. A. przyznał się do zarzucanych mu przez Prokuraturę czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, zeznając że [...] prowadząca działalność w zakresie handlu paliwem, nie dokonywała nabycia paliwa od firm, które wskazała jako swoich dostawców paliw a dokumentacja w zakresie nabycia przez spółkę paliwa była przez S.. A. podrabiana. Paliwo było nabywane od nieustalonych osób, a faktury którymi spółka dokumentowała nabycie oleju napędowego nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Spółka dysponowała paliwem niewiadomego pochodzenia, w dużej części był to odbarwiany olej opałowy, olej smarowy, formowy oraz czyściwo do rdzy. Dokonywała dostawy niepełnowartościowego oleju napędowego pochodzącego z nielegalnych źródeł. W powyższym zakresie spółka miała w obiegu nierzetelną dokumentację. Umowy o usługi transportowe, listy przewozowe, dowody [...], dowody [...] oraz faktury sprzedaży były wystawiane fikcyjnie i nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. S.. A. wyjaśnił również, że w latach 2005-2009 w [...] było szereg kontroli w wyniku, których spółka nie mógł już normalnie funkcjonować, dlatego zeszła do posiadania stacji paliw. Spółka [...] zatrudniała fikcyjnie również pracowników, którzy wyszukiwali na rynku podmioty gospodarcze dla których dostarczali puste faktury na zakup paliwa. Jedną z osób odbierających tylko puste faktury dla swoich klientów był P. F.. Podawał on wszystkie dane firm, na które wystawione miały być puste faktury. Jednak nie odbierał od klientów [...] pieniędzy na dostarczony towar i nie dostarczał pustych faktur do podmiotów, które [...] i [...] obsługiwali sami. Nie woził próbek paliw do badań. Był fikcyjnie zatrudniony, ale nie wykonywał żadnej pracy dla tych firm i nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Zarabiał na swoich prowizjach od pustych faktur. Odnośnie współpracy z [...] A. zeznał, że nie miał z nimi nigdy żadnego kontaktu, wszystkim zajmował się P.. F..

Strona 2/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej