Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od stycznia do listopada 2008 r.
Uzasadnienie strona 2/14

Przesłuchani w charakterze świadków nabywcy oleju opałowego, których dane podane w oświadczeniach pozwoliły na ich skuteczne wezwanie, wyjaśnili: J. M., T. Z., E. S. i D. B. nie potwierdzili okazanych im oświadczeń twierdząc, że nigdy nie dokonywali zakupów oleju opałowego od strony ani nie posiadali żadnych urządzeń grzewczych, w których mógł być on wykorzystywany; J. P. potwierdził okazane mu oświadczenia oraz wskazane na nich ilości zakupionego oleju opałowego, wskazując przy tym, iż został on wykorzystany do celów grzewczych; P. S. potwierdził fakt zakupu w 2008 r. od strony łącznie 500 litrów oleju opałowego oraz złożenia jednego oświadczenia, obejmującego kilka zakupów, na którym wpisał łączną ilość zakupionego oleju tj. 500 litrów; po okazaniu przedmiotowego oświadczenia świadek potwierdził, iż zostało ono sporządzone przez niego, jednakże wpisana na nim ilość zakupionego oleju tj. 1.500 litrów jest inna aniżeli ilość faktycznie przez niego zakupiona; J. D. potwierdził fakt dokonywania w 2008 r. zakupów oleju opałowego, jednakże nie potwierdził okazanych mu oświadczeń twierdząc, iż znajdujące się na nich podpisy nie należą do niego; świadek wskazał przy tym, że zakupu oleju opałowego od strony dokonał tylko raz w ilości ok. 60-80 litrów, składając przy tym stosowne oświadczenie, którego jednak nie było wśród okazanych mu oświadczeń; E. M. potwierdził oświadczenie z dnia 23 października 2008 r. oraz wpisaną tam ilość zakupionego oleju opałowego w ilości 680 litrów, natomiast nie potwierdził ilości zakupionego oleju opałowego widniejącej na oświadczeniu z dnia 28 lipca 2008 r. wskazując jednocześnie, iż zakupił wówczas faktycznie 200 litrów oleju; A. P. zeznał, że dokonywał zakupów oleju opałowego u strony, podpisując oświadczenia o jego przeznaczeniu, lecz nie potwierdził okazanego mu oświadczenia z dnia 13 czerwca 2008 r. twierdząc, że widniejący na nim podpis nie należy do niego oraz, że wpisana na nim ilość zakupionego oleju opałowego jest inna niż faktycznie zakupiona, zakupił on bowiem 170 litrów oleju; G. P. zeznała, że w 2008 r. dokonała 3 razy zakupów oleju opałowego w różnych ilościach, ale nie większych niż 150 litrów składając przy tym stosowne oświadczenia o przeznaczeniu. Po okazaniu 3 oświadczeń potwierdziła, że znajdują się na nich jej podpisy, jednak nie potwierdziła wpisanej na nich ilości oleju twierdząc, że nigdy nie kupowała takich ilości i wskazując jednocześnie, że każdorazowo zakupiła wówczas nie więcej jak 150 litrów oleju; J. S. i T. K. nie potwierdzili okazanych im oświadczeń twierdząc, że nigdy nie dokonywali zakupów oleju opałowego od strony ani nie posiadali żadnych urządzeń grzewczych, w których mógł być wykorzystywany olej opałowy; J. P. potwierdził natomiast dwukrotny zakup oleju opałowego. W wyniku przeprowadzonych przesłuchań potwierdzono dokonanie zakupu oleju opałowego w ilości 1.960 litrów oleju. Odnośnie 6 transakcji potwierdzono dokonanie zakupu oleju opałowego, jednakże w innych (mniejszych ilościach) niż wynika to z przedstawionych przez stronę oświadczeń - dotyczy to 1.120 litrów. Świadkowie nie potwierdzili zakupu 2.640 litrów widniejących na przedmiotowych oświadczeniach. W przypadku 3 transakcji stwierdzono, że nabywca zmarł w dniu 15 kwietnia 2000 r. - dotyczy to 2.300 litrów oleju.

Strona 2/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej