Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. w Ł. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień i październik 2013 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędziowie: Sędzia NSA Anna Świderska Sędzia NSA Bogusław Klimowicz (spr.) Protokolant: Sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień i październik 2013 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-P. postanowił przedłużyć A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. termin dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień 2013 r. w kwocie 257.980 zł oraz za październik 2013 r. w kwocie 275.378 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w zakresie nabycia towarów handlowych i weryfikacji dostaw wewnątrzwspólnotowych. Przewidywany termin zwrotu ustalono na 31 maja 2015 r.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2013 r. podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 307.440 zł, w tym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni kwotę 257.980, zaś w deklaracji VAT-7 za październik 2013 r. wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 282.152 zł w tym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni kwotę 275.378 zł.

W deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2013 r. wykazano po stronie podatku należnego:

- wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z podstawą opodatkowania -

10.045.554 zł;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z podstawą opodatkowania -

9.000.689,00 zł;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek należny - 2.070.161 zł;

- import usług z podstawą opodatkowania - 361.022 zł;

- import usług - podatek należny - 83.035 zł;

- razem podatek należny - 2.197.049 zł po stronie podatku naliczonego:

- nabycie towarów i usług pozostałych - wartość netto 9.879.824 zł;

- nabycie towarów i usług pozostałych - podatek naliczony 2.272.360 zł

- podatek naliczony do odliczenia - 2.504.489 zł.

Natomiast w deklaracji VAT-7 za październik 2013 r. wykazano po stronie podatku należnego:

- wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z podstawą opodatkowania -

13.091.321 zł;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z podstawą opodatkowania -

11.062.992 zł;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek należny - 2.544.488 zł;

- import usług z podstawą opodatkowania - 547.237 zł;

- import usług - podatek należny - 125.864 zł;

- razem podatek należny - 2.619.214 zł po stronie podatku naliczonego:

- nabycie towarów i usług pozostałych - wartość netto 12.399.591 zł;

- nabycie towarów i usług pozostałych - podatek naliczony 2.851.906 zł

- podatek naliczony do odliczenia - 2.901.366 zł.

Następnie organ przytoczył treść art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej "ustawa o VAT") i wskazał, wszczął wobec spółki czynności kontrolne w sprawie określenia prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące wrzesień i październik 2013 r. oraz zasadności zwrotu podatku. W wyniku weryfikacji dokumentacji podatkowej w postaci rejestrów zakupu i sprzedaży stwierdzono występowanie tych samych kontrahentów, co w toku prowadzonych wcześniej czynności kontrolnych dotyczących określenia prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń 2013 r., kwiecień 2013 r. oraz maj 2013 r. oraz zasadności ich zwrotu.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego