Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od marca do grudnia 2008 r.
Uzasadnienie strona 16/16

Świadek M. S. zeznał m.in. "Pracuję na stacji paliw P. Zajmuję się sprzedażą oleju opałowego osobom fizycznym. Klient przychodzi i pyta czy jest olej. Jeśli tak i chce kupić, otrzymuje oświadczenie do wypełnienia. Informuję, że olej przeznaczony jest do celów opałowych. Po wypełnieniu oświadczenia sprawdzam czy jest ono zgodne ze wzorem, tzn. czy zgadza się ilość cyfr w numerze PESEL NIP, tzn. odpowiednio 10, 11 cyfr (....). Jeśli ilość cyfr w NIP, PESEL się nie zgadza, klient dostaje do wypełnienia nowe oświadczenie, ponieważ musi być ono czytelne. Nie sprawdzałem oświadczenia z dowodem, klient sam wypełniał" ( k. 8149-8150 ).

Świadek M. S. zeznała m.in. "Dokładnie pracuję PPHU P.. Zajmuję się sprzedażą oleju opałowego osobom fizycznym. Przychodzi klient do mnie do kasy, prosi np. o 25 litrów oleju opałowego, to jest akurat u nas jedna banieczka. Dostaje oświadczenie, które musi wypełnić zgodnie ze wzorem, który jest u nas wystawiony na biurku. Sprawdzam czy jest wypełnione czytelnie, prawidłowo, czy jest imię, nazwisko. Jeśli jest chętny pokazać dowód to sprawdzam z dowodem. Patrzę też czy jest wpisana ilość oleju, piec, na końcu czytelny podpis. Jeśli wszystko się zgadza to jest wystawiony paragon" ( k. 8151-8152 ).

Świadek E. S. zeznała m.in. ": Pracuję na stacji paliw w C. Zajmuję się sprzedażą oleju opałowego osobom fizycznym. Klient przychodzi po olej opałowy, otrzymuje oświadczenie. Ma czytelnie wypełnić: imię, nazwisko, NIP, PESEL, czytelny podpis. Drukuję paragon, fakturę. Do kopii faktury podpinam oświadczenie. Na fakturze znajdują się cztery pieczątki, tzn. przystawiam: firmowa, imienna, dwie dotyczące oleju: że jest przeznaczony do celów grzewczych, druga, że grozi zniszczeniem silnika. Nie sprawdzałam danych z dowodem. Sprawdzałam cyfry NIP -10, PESEL - 11. Jeśli się nie zgadzało, klient poprawiał tzn. wypełniał nowe oświadczenie. Cyfry musiały się zgadzać NIP - 8 (przejęzyczenie, poprawiono na 10) PESEL -11" ( k. 8153-8154 ).

Świadek P. W. zeznał m.in. "Pracuję na stacji paliw I., P. Zajmuję się sprzedażą oleju opałowego osobom fizycznym. Klient przyszedł po olej opałowy. Najpierw został poinformowany, iż jest on do celów grzewczych. Wypełnił oświadczenie. Później ja sprawdziłem oświadczenie czy jest wypełnione zgodnie ze wzorem. Sprawdziłem liczbę cyfr w PESEL, NIP oraz czy jest czytelny podpis. Jeśli było czytelnie uzupełnione, wystawiałem paragon, fakturę, na której stawiałem cztery pieczątki: imienną, firmową i dwie informacyjne. Następnie skasowałem i wydawałem olej opałowy w bańce. Na tym kończyła się transakcja. Jeśli się nie zgadzało, klient wypełniał nowe oświadczenie. Jeśli brakowało cyfr czy nawet było nieczytelnie. Nie sprawdzałem z dowodem osobistym" ( k. 8155-8156 ).

Świadek J. W. zeznał m.in. "Pracuję na stacji paliw w P. Zajmuję się sprzedażą oleju osobom fizycznym. Przychodzi klient i pyta czy mamy olej opałowy. Jeśli mamy, informuję, iż jest on przeznaczony do celów opałowych. Otrzymuje oświadczenie do wypełnienia, zgodnie ze wzorem. Sprawdzam czy jest wypełnione zgodnie, to znaczy czy zgadza się ilość cyfr w numerze NIP - 10 cyfr, w numerze PESEL - 11 cyfr. Dostaje karteczkę z informacją, że olej jest przeznaczony do celów opałowych. Wydaję fakturkę, sprawdzam czytelny podpis. Idzie do sprzedawcy na zewnątrz. Poza sprawdzeniem cyfr, inne dane nie były sprawdzane z dowodem osobistym" ( k. 8157-8158 ).

Świadek S. Z. zeznał m.in. "Pracuję na stacji paliw w P. Zajmuję się sprzedażą oleju osobom fizycznym. Klient przychodzi po zakup oleju. Dostaje oświadczenie do wypełnienia i jest informowany, że jest do celów grzewczych. Sprawdzam czy oświadczenie wypełnione jest czytelnie, przejrzyście, czy jest czytelny podpis. Następnie drukuję paragon, fakturę. Oryginał jest dla klienta, kserokopia jest sczepiana z oświadczeniem i paragonem. Następnie wydawany jest olej. Jeśli oświadczenie jest nieczytelne, tamto

Strona 16/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej