Wniosek Prezesa NSA o podjęcie przez skład całej Izby Finansowej, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 oraz art. 264 § 1, 2 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchwały wyjaśniającej: "Czy w przypadku dokonania w latach 1995 - 2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych darczyńcy był art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1996 r., bądź też art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1997 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), czy też stosownie do art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz art. 40 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 ze zm.) darowizna taka była wyłączona z podstawy opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?" podjął następującą uchwałę: W przypadku dokonania w latach 1995-2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, darowizna taka stosownie do art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz art. 40 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 ze zm.) była wyłączona z podstawy opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych. SNSA Marek Zirk-Sadowski (przewodniczący) SNSA J. A. SNSA E. A. SNSA Stefan Babiarz SNSA Adam Bącal SNSA Stanisław Bogucki (współsprawozdawca) SNSA Grzegorz Borkowski SNSA Bogusław Gruszczyński SNSA Antoni Hanusz (sprawozdawca) SNSA Włodzimierz Kubiak SNSA Grzegorz Krzymień SNSA Edmund Łój (współsprawozdawca) SNSA Sylwester Marciniak SNSA Artur Mudrecki SNSA Małgorzata Niezgódka-Medek SNSA Krystyna Nowak SNSA Jan Rudowski SNSA Jerzy Rypina SNSA Krzysztof Stanik SNSA Jan Zając
Tezy

W przypadku dokonania w latach 1995-2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych darowizna taka, stosownie do art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 ze zm.), była wyłączona z podstawy opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie : Prezes Izby Finansowej NSA Marek Zirk-Sadowski (przewodniczący) SNSA Juliusz Antosik SNSA Edyta Anyżewska SNSA Stefan Babiarz SNSA Adam Bącal SNSA Stanisław Bogucki (współsprawozdawca) SNSA Grzegorz Borkowski SNSA Bogusław Gruszczyński SNSA Antoni Hanusz (sprawozdawca) SNSA Włodzimierz Kubiak SNSA Grzegorz Krzymień SNSA Edmund Łój (współsprawozdawca) SNSA Sylwester Marciniak SNSA Artur Mudrecki SNSA Małgorzata Niezgódka-Medek SNSA Krystyna Nowak SNSA Jan Rudowski SNSA Jerzy Rypina SNSA Krzysztof Stanik SNSA Jan Zając Protokolant: Magdalena Gródecka z udziałem zastępcy Prokuratora Generalnego Karola Napierskiego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Finansowej w dniu 14 marca 2005 r., wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. o podjęcie przez skład całej Izby Finansowej, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 oraz art. 264 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchwały wyjaśniającej: "Czy w przypadku dokonania w latach 1995 - 2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych darczyńcy był art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1996 r., bądź też art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1997 r. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), czy też stosownie do art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 ze zm.) darowizna taka była wyłączona z podstawy opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?" podjął następującą uchwałę: W przypadku dokonania w latach 1995-2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, darowizna taka stosownie do art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 ze zm.) była wyłączona z podstawy opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych. SNSA Marek Zirk-Sadowski (przewodniczący) SNSA J. A. SNSA E. A. SNSA Stefan Babiarz SNSA Adam Bącal SNSA Stanisław Bogucki (współsprawozdawca) SNSA Grzegorz Borkowski SNSA Bogusław Gruszczyński SNSA Antoni Hanusz (sprawozdawca) SNSA Włodzimierz Kubiak SNSA Grzegorz Krzymień SNSA Edmund Łój (współsprawozdawca) SNSA Sylwester Marciniak SNSA Artur Mudrecki SNSA Małgorzata Niezgódka-Medek SNSA Krystyna Nowak SNSA Jan Rudowski SNSA Jerzy Rypina SNSA Krzysztof Stanik SNSA Jan Zając