Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

II SA/Sz 704/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-15

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania...
niemożności przedłożenia dokumentów w terminie można wystąpić o zawieszenie postępowania. I. L. wnioskiem z dnia [...] r. zwrócił się do organu o zawieszenie postępowania...

II SA/Bd 1083/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-05

. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. oddala...
medycznej w ww. terminie należy wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia żądanej dokumentacji. Dnia [...].05.2016 r. do organu wpłynął wniosek...

III SA/Gl 519/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia, uchylenia postanowienia o zawieszeniu i umorzenia postępowania...
postanowienie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w B. nr [...] z [...]r. w przedmiocie zawieszenia postępowania o wydanie orzeczenia...

VII SA/Wa 1641/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

o Niepełnosprawności z dnia [...] czerwca 2021 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie...
, że zawieszenie postępowania następuje z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze w kwestii ustalenia stopnia niepełnosprawności Skarżącej. Podjęcie zawieszonego...

VII SAB/Wa 68/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

od uzyskanych informacji, Miejski Zespół zobowiązany był wyznaczyć termin posiedzenia składu orzekającego, bądź wydać postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania...
, co też uczynił postanowieniem z [...] marca 2020 r., a następnie przedstawił obszerne uzasadnienie zasadności zawieszenia postępowania., Następnie organ administracji...

IV SA/Wa 2607/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Orzekania o Niepełnosprawności w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane...
', utrzymano w mocy orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w [...] z [...] czerwca 2016 r., o zawieszeniu postępowanie administracyjne w sprawie...

IV SA/Gl 281/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-05

o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oddala...
nie została zakończona, gdyż Sąd Rejonowy nie wydal jeszcze żadnego rozstrzygnięcia. W takim przypadku konieczne było zawieszenie postępowania wszczętego nowym wnioskiem strony...

III SA/Gl 518/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

o Niepełnosprawności z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania i umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem...
w całości postanowienie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w B. nr [...] z [...] r. w przedmiocie zawieszenia postępowania o wydanie orzeczenia...

I OSK 14/19 - Wyrok NSA z 2019-12-06

zawieszenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 27...
o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności...

III SA/Gl 583/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-27

o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności...
materialnego i procesowego, wnosząc o uchylenie ww. postanowienia, bowiem w niniejszej sprawie nie występują przesłanki do zawieszenia postępowania ze względu na zagadnienie...
1   Następne >   +2   +5   8