Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

I OZ 636/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-02

zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie. Pismem z 23 stycznia 2020 r. W. M. (dalej jako: 'skarżący') złożył skargę na postanowienie...
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim z [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...

IV SA/Gl 151/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-22

postanowieniem z dnia [...]r. Komisja, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., zawiesiła postępowanie w związku ze złożeniem przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w B...
postanowieniem z dnia [...]r. wskazany organ podjął zawieszone postępowanie wobec odmowy wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 233 § 1 k.k. i art. 272 k.k. w zw. z art. 11 § 1...