Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Po 51/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

Województwa Wielkopolskiego, w których strony zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania sądowego,, Na rozprawie w dniu 27 marca 2014 r. pełnomocnicy stron postępowania potrzymali...
swoje wnioski o zawieszenie postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:, Stosownie do treści z art. 126 ustawy z dnia 30...

III SA/Wr 163/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

Administracyjnego we Wrocławiu na opisaną decyzję Zarządu Województwa D., Na rozprawie w dniu 8 lipca 2014 r. pełnomocnik organu wniósł o zawieszenie postępowania. Pełnomocnik...
administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając...

III SA/Wr 348/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając względy celowościowe. Przesłanką...
zawieszenia postępowania, o której mowa w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny charakter innego toczącego się postępowania w stosunku do postępowania mającego...

III SA/Wr 365/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-29

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając...
względy celowościowe. Przesłanką zawieszenia postępowania, o której mowa w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny charakter innego toczącego...

III SA/Wr 109/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-04

, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając względy celowościowe. Przesłanką...
zawieszenia postępowania, o której mowa w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny charakter innego toczącego się postępowania w stosunku do postępowania...

III SA/Wr 690/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-11

, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając względy celowościowe...
. Przesłanką zawieszenia postępowania, o której mowa w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny charakter innego toczącego się postępowania w stosunku...

III SA/Wr 228/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-23

, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając względy celowościowe...
. Przesłanką zawieszenia postępowania, o której mowa w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny charakter innego toczącego się postępowania w stosunku...

III SA/Wr 336/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-29

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając...
względy celowościowe. Przesłanką zawieszenia postępowania, o której mowa w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny charakter innego toczącego...

III SA/Wr 335/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-26

toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia...
postępowania, uwzględniając względy celowościowe. Przesłanką zawieszenia postępowania, o której mowa w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny...

III SA/Wr 119/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-27

Konstytucyjnym. Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, uwzględniając względy celowościowe. Przesłanką zawieszenia postępowania, o której mowa...
w przepisie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jest prejudycjalny charakter innego toczącego się postępowania w stosunku do postępowania mającego ulec zawieszeniu., Sądowi wiadomo...
1   Następne >   +2   +5   +10   12