Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

III SA/Kr 190/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy Poronin wniósł o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia przez Radę Gminy Poronin uchwały w sprawie uchwalenia nowego statutu Sołectwa Bustryk...
. 8 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...

III SA/Kr 193/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

społecznych z mieszkańcami., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy Poronin wniósł o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia przez Radę Gminy Poronin uchwały w sprawie uchwalenia...
o art. 8 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...

III SA/Kr 189/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

Wójt Gminy Poronin wniósł o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia przez Radę Gminy Poronin uchwały w sprawie uchwalenia nowego statutu Sołectwa Małe Ciche w trybie...
o art. 8 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...

III SA/Kr 191/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

Gminy Poronin wniósł o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia przez Radę Gminy Poronin uchwały w sprawie uchwalenia nowego statutu Sołectwa Poronin w trybie i z uwagami...
, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm...

III SA/Kr 192/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

wniósł o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia przez Radę Gminy Poronin uchwały w sprawie uchwalenia nowego statutu Sołectwa Suche w trybie i z uwagami wskazanymi...
1, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r...

III SA/Kr 188/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r...
już po podjęciu uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy Poronin wniósł o zawieszenie...

III SA/Kr 186/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy Poronin wniósł o zawieszenie postępowania...
o art. 8 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...

III SA/Kr 187/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy Poronin wniósł o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia przez Radę Gminy Poronin...
o art. 8 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...