Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

II OSK 1223/07 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

standardy kształcenia., W związku z tym należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania., W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1...
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 22 października...

II OSK 1452/07 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

standardy kształcenia., W związku z tym należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania., W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1...
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 25 listopada...

II OSK 1300/07 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.), nie mogą badać czy szkoła ta spełniała wymagane standardy kształcenia'., Wobec ustania przyczyny zawieszenia postępowania...
., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe wywołane skargą kasacyjną. Postępowanie sądowe...

VII SA/Wa 1387/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

nieważności uchwały postanawia: zawiesić postępowanie sądowe W dniu 23 lipca 2008 r. D. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd może zawiesić...

VII SA/Wa 1858/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

prawa wykonywania zawodu pielęgniarki postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. W dniu 30 czerwca 2006 r. J. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego...

II OSK 1300/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki postanawia: zawiesić postępowanie...
§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm./, zwanej dalej 'ppsa'. ...

VII SA/Wa 1208/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia...
, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia...

VII SA/Wa 1206/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;, 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły...
państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie...

VII SA/Wa 1209/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,, -posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie świadectwo...
zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;, 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły...

VII SA/Wa 1207/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,, -posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie świadectwo...
zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;, 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły...
1   Następne >   +2   4