Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I GSK 448/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-13

stanu faktycznego sprawy, polegające na przyjęciu, że na rozprawie w dniu 22 listopada 2004 r. strony składały wniosek o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 126...
, a wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu. Obowiązek umorzenia postępowania zawieszonego na zgodny...

I GZ 93/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-04

o zawieszeniu postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Jak wynika z treści art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zasadniczą przesłanką fakultatywnego zawieszenia...
wyników postępowań sądowoadministracyjnych była odwrotna od tej jaką sąd pierwszej instancji przyjął za podstawę rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania., Naczelny...

I SA/Po 148/99 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-03

postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego...
. należało podjąć zawieszone postępowanie, bowiem ustała przyczyna jego zawieszenia., Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r...

I SA/Po 1528/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-03

w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej sprawie w ciągu...
trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania żadna ze stron nie złożyła wniosku o jego podjęcie i z tego względu Sąd na podstawie przywołanych wyżej...

I SA/Po 1529/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-03

w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej sprawie w ciągu...
trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania żadna ze stron nie złożyła wniosku o jego podjęcie i z tego względu Sąd na podstawie przywołanych wyżej...

I SA/Po 1530/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-03

w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej sprawie w ciągu...
trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania żadna ze stron nie złożyła wniosku o jego podjęcie i z tego względu Sąd na podstawie przywołanych wyżej...

I SA/Po 1531/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-03

. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej sprawie w ciągu trzech...
lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania żadna ze stron nie złożyła wniosku o jego podjęcie i z tego względu Sąd na podstawie przywołanych wyżej...

I SA/Po 1527/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-03

w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej sprawie w ciągu...
trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania żadna ze stron nie złożyła wniosku o jego podjęcie i z tego względu Sąd na podstawie przywołanych wyżej...

I SA/Po 4065/01 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-09-27

o zawieszeniu., W niniejszej sprawie w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania żadna ze stron nie złożyła wniosku o jego podjęcie...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zawiesił postępowanie wskazując, że w tej sytuacji sprawie nie można nadać biegu., Zgodnie z art. 130 § 1 ustawy...

I SA/Po 1535/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-09-26

trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej sprawie w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania żadna ze stron nie złożyła...
2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zawiesił postępowanie w sprawie wskazując, że sprawie nie można nadać...
1   Następne >   +2   +5   +10   15