Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I OSK 3918/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

o Niepełnosprawności. 28.06.2016 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 29.06.2016 r...
posiedzenia orzekającego. 12.07.2016 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w P. w odpowiedzi na to pismo poinformował o konieczności zawieszenia postępowania...