Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VII SA/Wa 152/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-18

'), po rozpatrzeniu zażalenia M M, na postanowienie Wojewody [...] (dalej: 'organ I instancji') z dnia [...]września 2019 r., znak: [...]o odmowie zawieszenia postępowania...
, Zobowiązany, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na to, że w dniu 1 lipca 2019 r. żona Zobowiązanego stawiła...

II OSK 641/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
skargę [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia...

III OSK 1236/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-23

wniosku Miejskiego Centrum Medycznego '[...]' w Ł. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Miejskiego Centrum Medycznego '[...]' w Ł. od wyroku...
'[...]' w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

IV SA/Wa 1979/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...
, miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków, zabudowy zawiesza się., Minister stwierdził, że obowiązek obligatoryjnego zawieszenia...

IV SA/Wa 1855/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-07

z siedzibą w G. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach...
stwierdził, że obowiązek obligatoryjnego zawieszenia postępowania inwestycyjnego dotyczącego działek położonych na obszarze uzdrowiska (w strefie C ochrony uzdrowiskowej...

II GSK 601/08 - Wyrok NSA z 2009-01-06

zawieszenia postępowania sądowego na zgodny wniosek stron,, 2) Prawa materialnego przez błędną wykładnię, tj. art. 9 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 2 Prawa farmaceutycznego w zw...
się posiedzenie sądowe, na którym obie strony złożyły wniosek o zawieszenie postępowania, do którego to wniosku Sąd się przychylił, zawieszając postępowanie na podstawie art. 126...

I SA/Wa 2128/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Ministra Zdrowia z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Ministra Zdrowia z dnia...
z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] utrzymał w mocy swoje postanowienie z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] o zawieszeniu postępowanie z wniosku [...] Domu Zdrowia...

I OZ 1074/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-29

o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
- nie skutkuje odrzuceniem skargi zgodnie z uwagi na treść art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., ale może stanowić podstawę do zawieszenia postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

VII SA/Wa 1422/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

9 października 2013 r. pełnomocnik uczestniczki postępowania J. C. złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu zakończenia postępowania...
: zawiesić postępowanie sądowe Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r...

VII SA/Wa 1314/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-31

z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w przedmiocie zawieszenia postępowania restrukturyzacyjnego skargę oddala Wnioskiem z dnia...
administracyjnego w przedmiocie zawieszenia postępowania restrukturyzacyjnego zakończonego ostatecznym postanowieniem Ministra Zdrowia z dnia [...] listopada 2005...
1   Następne >   +2   +5   +10   57