Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 2148/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

[...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego...
bez prawem uzasadnionych przyczyn; zawieszenie postępowania, jako wyjątek od powyższej zasady, może mieć miejsce, gdy zachodzą zdarzenia prawne, które przejściowo...

II SA/Wa 866/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

wniosek o zawieszenie postępowania. Następnie w dniu 4 października 2013 r. do powyższego wniosku przyłączył się również uczestnik postępowania w piśmie z dnia 3...
do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku 'prawo' postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Minister Nauki...

II SA/Wa 2267/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

, czy przedmiotowa skarga została wniesiona przez podmiot uprawniony do jej wniesienia, spełniona została przesłanka zawieszenia postępowania (por. postanowienie NSA z dnia...
w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią...

II SA/Wa 285/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-20

., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Przed Sądem na rozprawie w dniu 20 czerwca 2011 r. strony złożyły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania., Wobec...
: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r., na podstawie art. 138 §...

II SA/Wa 1117/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-28

przed Trybunałem Konstytucyjnym, sygn. akt K 40/12, zachodzi konieczność zawieszenia postępowania., Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia...
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów na rok akademicki 2012/2013 postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. W dniu 20 maja 2013 r...

II SA/Wa 1317/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-02

zawieszenia postępowania nadzorczego do czasu zakończenia postępowania zawisłego przed sądem powszechnym o ustalenie wyrażenia zgody w przedmiocie zmiany statutu założyciela...
postępowania, obie strony skarżące wniosły o zawieszenie postępowania z uwagi na toczącą się przed sądem powszechnym sprawę o ustalenie wyrażenia zgody w przedmiocie zmiany...

I SA/Wa 1308/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-05

będzie przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, zachodzi w ocenie Sądu, konieczność zawieszenia postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny...
uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Wyższa Szkoła [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

I SA/Wa 447/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-06

tych przepisów z Konstytucją będzie przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, zachodzi w ocenie Sądu, konieczność zawieszenia postępowania do czasu wydania...
.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego...

I SA/Wa 32/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

będzie przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny (sprawa o sygn. akt P 23/10), zachodzi w ocenie Sądu konieczność zawieszenia postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia...
z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Wyższa Szkoła...

II SA/Wa 18/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-28

Konstytucyjnym., Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 131 P.p.s.a.)., W niniejszej sprawie...
studiów pierwszego stopnia na kierunku [...] postanawia: - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   11