Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął z urzędu postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2017 r. (zawieszone...
[...] listopada 2016 r. zawiesił postępowanie w sprawie dotyczącej dokonanych istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę., Minister zauważył, że strona wielokrotnie...