Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

II FSK 2668/13 - Wyrok NSA z 2015-11-18

był tylko wierzyciel. W związku z powyższym stwierdziła, że skoro we wniosku o zawieszenie postępowania został wskazany termin, tj. do dnia 31 lipca 2011 r...
o zawieszenie postępowania egzekucyjnego był bezprzedmiotowy, a czynności egzekucyjne dokonane przez organ egzekucyjny legalne. Ponadto zarzuciła naruszenie art. 89 § 1...

III SA/Wa 297/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

stycznia 2015r. wniósł skargę na potrącenie wraz z wnioskiem o wstrzymanie prowadzenia postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia skargi i o zawieszenie postępowania...
dalej: 'DIS') postanowieniem z [...] marca 2015r. odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego, stwierdzając brak wystąpienia przesłanek warunkujących zawieszenie...

III SA/Wa 308/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

listopada 2014r. wniósł skargę na potrącenie wraz z wnioskiem o wstrzymanie prowadzenia postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia skargi i o zawieszenie postępowania...
dalej: 'DIS') postanowieniem z [...] stycznia 2015r. odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego, stwierdzając brak wystąpienia przesłanek warunkujących...

III SA/Wa 306/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

marca 2015r. wniósł skargę na potrącenie wraz z wnioskiem o wstrzymanie prowadzenia postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia skargi i o zawieszenie postępowania...
: 'DIS') postanowieniem z [...] maja 2015r. odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego, stwierdzając brak wystąpienia przesłanek warunkujących zawieszenie...

III SA/Wa 114/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

rozpatrzenia skargi, - uchylenie ww. zajęcia i zawieszenie postępowania administracyjnego, gdyż rozpatrzenie sprawy zależy od wyniku odrębnych postępowań administracyjnych...
z [...] października 2015r. odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego, gdyż nie wystąpiły przesłanki warunkujące zawieszenie postepowania administracyjnego w trybie...

III SA/Wa 118/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

[...] sierpnia 2015 r., nr [...] odmówił P. K. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skargi na czynność egzekucyjną dokonaną przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...
; zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ze skargi na czynność egzekucyjną dokonaną przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. zawiadomieniem o zajęciu...

III SA/Wa 2645/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-09

czynności oraz o zwrot bezprawnie pobranych kosztów egzekucyjnych, zobowiązanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. do przedłożenia postanowienia o zawieszeniu postępowania...
postępowania był tylko wierzyciel. W związku z powyższym stwierdziła, że skoro we wniosku o zawieszenie postępowania został wskazany termin, tj. do dnia 31 lipiec 2011 r...

I OSK 2222/20 - Wyrok NSA z 2022-05-31

w celu jej zakończenia, uzasadniające przedłużenie terminu załatwienia sprawy, a także zawieszenie postępowania., We wspomnianym na wstępie wyroku Wojewódzki Sąd...
. Oznacza to, że wstrzymany został bieg terminów przewidzianych w kodeksie (art. 103 k.p.a.), a okres zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminów załatwienia sprawy...

III SA/Wa 2932/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-14

administracyjnej., Zawieszenie postępowania egzekucyjnego polega na wstrzymaniu czynności egzekucyjnych na skutek powstania przeszkód w prowadzeniu egzekucji. W trakcie...
zawieszonego postępowania sprawa nie ma biegu. Zawieszenie postępowania jest to taki jego stan, w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy, w którym nadal istnieją powstałe...

I FZ 24/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

W świetle treści art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego jest jedynie celowe, gdy rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi...
w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi 'B.' z siedzibą w Wielkiej Brytanii na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2012 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100