Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Łd 301/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-19

. na posiedzeniu niejawnym wniosków A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. o zawieszenie postępowania...
czerwca 2017 r. pełnomocnik Spółki A wniósł o zawieszenie postępowania sądowego, podnosząc, iż strona w dniu 13 marca 2017 r. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego...

II SA/Łd 782/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

za skargą skarżąca wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego pełnomocnik...
stanowiących podstawę wymierzenia opłaty, co uzasadnia zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania ww. skargi kasacyjnej., W odpowiedzi na skargę [...] Wojewódzki Lekarz...

II SA/Łd 318/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-28

. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. z dnia...
przetwórstwa mleka., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., W piśmie z dnia 14 czerwca 2017 roku pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania...

II SA/Łd 293/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-27

. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. z dnia...
mleka., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., W piśmie z dnia 14 czerwca 2017 roku pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego...

II SA/Łd 410/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-12

z dnia 14 czerwca 2017 r. pełnomocnik Spółki A wniósł o zawieszenie postępowania sądowego. W motywach pisma pełnomocnik wskazał na sprawę o sygn.akt...
postępowania. Wskazując na uzgodnienia poczynione ze stroną skarżącą, w tym na wniosek strony o zawieszenie postępowania, pełnomocnik organu podkreślił, iż przed sądem...

II SA/Łd 483/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-04

. na posiedzeniu niejawnym wniosków A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. o zawieszenie postępowania...
lipca 2017 r. pełnomocnik Spółki A wniósł o zawieszenie postępowania sądowego, podnosząc, iż strona w dniu 13 marca 2017 r. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego...

II SA/Łd 733/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-07

w dniu 7 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi...
., W piśmie z dnia 22 czerwca 2018 roku pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania wskazując na fakt wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej...

II SA/Łd 412/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-25

. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. z dnia...
i przechowywaniem mleka i produktów mlecznych., W piśmie z dnia 28 marca 2018 roku pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 126...

II SA/Łd 864/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-22

. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. z dnia...
i przechowywaniem mleka i produktów mlecznych., W piśmie z dnia 13 października 2017 roku pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 126...

IV SA/Wa 2513/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania wznowionego z urzędu przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną uchwałą z dnia [...] grudnia 2014 r...
, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawieszenie postępowania z przyczyn taksatywnie wymienionych w art. 125 § 1 p.p.s.a. ma charakter fakultatywny i zależy...
1   Następne >   +2   +5   +10   17