Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

VI SA/Wa 1160/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

VI SA/Wa 1162/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

VI SA/Wa 1161/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

VI SA/Wa 1163/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

VI SA/Wa 1159/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

II GSK 1306/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

kasacyjnie spółki o zawieszenie postępowania kasacyjnego z uwagi na skierowanie przez spółkę do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP...
., ustała przyczyna, która legła u podstaw zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej Spółki A od wyroku WSA w Warszawie z dnia...

II GSK 1307/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

kasacyjnie spółki o zawieszenie postępowania kasacyjnego z uwagi na skierowanie przez spółkę do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP...
., ustała przyczyna, która legła u podstaw zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej Spółki A od wyroku WSA w Warszawie...

VI SA/Wa 1118/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

także o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego (sygn. akt P 9/09) skierowanego przez Wojewódzki Sąd...
koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie VI...

VI SA/Wa 940/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-22

., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
[...]marca 2006r., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego., Departament Prawny Biura...

VI SA/Wa 205/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego. Zawieszenie w oparciu o powyższy przepis następuje z urzędu...
radiowego postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. Skarżąca - R. Sp. z o.o. z siedzibą w W., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
1   Następne >   +2   +5   9