Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II SA/Po 856/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-08

dyscyplinarną komornika, jedynie Minister Sprawiedliwości przy składaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może zawiesić komornika w czynnościach (art. 74...
. Nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego postanawia odrzucić skargę /-/ D. Rzyminiak - Owczarczak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w [...]M. L...

II GSK 124/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

skargi w sprawie ze skargi M. L. na uchwałę Rady Izby Komorniczej w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego...
. z dnia [...] czerwca 2012 r. w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego., Zaskarżoną uchwałą Rada Izby Komorniczej, w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29...