Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II SA/Po 190/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-27

o przedłużenie studiów doktoranckich winien na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zawiesić swoje postępowanie do czasu rozpoznania tegoż wniosku., Zgodnie z powyższą...
w uzasadnieniu niniejszego wyroku i zawiesić postępowanie do czasu zakończenia decyzją ostateczną sprawy z wniosku M. H. z dnia 7 stycznia 2013 r. o przedłużenie studiów doktoranckich...

II SA/Ol 704/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-25

. osobowych w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych., Przede wszystkim należy wskazać, iż zasady i tryb postępowania w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby...
w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych, tj. czynów stanowiących naruszenie art. 125 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996r. o Służbie Więziennej...

II GSK 1248/10 - Wyrok NSA z 2011-12-06

, albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub jego zawieszenie., Sąd stwierdził, że powyżej przytoczone terminy nie zostały w rozpoznawanej sprawie...
rzecznika z wnioskiem o ukaranie, albo też do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub jego zawieszenia. Jest niesporne, że w rozpoznawanej sprawie...

III SA/Łd 199/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

gospodarczej, lub zawieszeniem jej wykonania., -utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia...
i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r., poz.3), zaświadczenie właściwego...

I GSK 1466/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

1419/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019 poz...
naruszenia przepisów postępowania dotyczyły:, - art. 6 i art. 8 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - zwanej...