Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Bankowego X

VI SA/Wa 527/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

. we W. (dalej: S. we W.), wniosła na podstawie art. 28 K.p.a. o:, 1. dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przedmiocie wydania zezwolenia na utworzenie Banku [...] S.A....
, obejmującym (I) argumentację przeciwko utworzeniu B. oraz (II) przemawiającą za dopuszczeniem S. we W. do udziału w przedmiotowym postępowaniu stwierdzono, co następuje...