Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Wr 42/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego., Strona w przedmiotowy piśmie...
, wskutek niezasadnego odstąpienia od zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o dodatek mieszkaniowy., W związku z tym, że w tej części skargi, D. D. skarżył bezczynność...

IV SAB/Wr 50/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania...
we Wrocławiu umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi Z. R. na bezczynność Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy...

IV SAB/Wr 117/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać...
zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skoro skarga podlegała odrzuceniu. Zdaniem Sądu, nawet gdyby ustalono, że przesłanka ta istotnie w sprawie zachodzi...

IV SA/Wr 323/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać bowiem należy, że wobec odrzucenia skargi, jako niedopuszczalnej...
, na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a., bezcelowe jest analizowanie, czy została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skoro skarga podlegała...

IV SAB/Wr 116/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu...
zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skoro skarga podlegała odrzuceniu. Zdaniem Sądu, nawet gdyby ustalono, że przesłanka ta istotnie w sprawie...

IV SA/Wr 324/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać bowiem należy, że wobec odrzucenia skargi, jako niedopuszczalnej...
, na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a., bezcelowe jest analizowanie, czy została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skoro skarga podlegała...

IV SA/Wr 322/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać bowiem należy, że wobec odrzucenia skargi...
, jako niedopuszczalnej, na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a., bezcelowe jest analizowanie, czy została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6...

IV SA/Wr 643/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

z dnia [...] r., skierowane przez skarżącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W., które nastąpiło, zdaniem skarżącego, przez nie zawieszenie postępowania...
Administracyjny zważył, co następuje:, Przepis art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270 ze zm...

IV SA/Wr 641/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

, przez nie zawieszenie postępowania w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego., W uzasadnieniu skargi zarzucił, że kwestionowana czynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
KPA., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Przepis art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

IV SA/Wr 642/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

we W., które nastąpiło, zdaniem skarżącego, w efekcie odstąpienia przez organ od rozstrzygnięcia pisma z dnia [...] r., którym skarżący wnioskował o zawieszenie postępowania...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Przepis art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
1   Następne >   +2   5