Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Kierownik Domu Pomocy Społecznej X
  • Symbol

I SA 2048/00 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-28

w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., Mając powyższe na uwadze Sąd...
z adnotacją - adresat wyprowadził się i nie jest znany jego adres - Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 23 listopada 2000 r., zawiesił postępowanie w sprawie sygn...