Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II GZ 292/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (pkt...
3 art. 194 § 1). Z uwagi na fakt, że przedmiotem postanowienia z dnia 18 czerwca 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego Sąd I instancji...

III SA/Gd 196/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

Transportu Drogowego z dnia 4 lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej nałożenia kary pieniężnej 1. stwierdza nieważność zaskarżonego...
na niezgodne z prawem działania organu pierwszej instancji. Następnie pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. A. S. wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej...

II GZ 285/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] czerwca 2007 r...
zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego przysługiwało stronie zażalenie. Przepis ten stanowi wyraźnie, że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu...

II GZ 185/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

zawieszenia postępowania przez wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi S. - T. Spółki z o.o. w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego...
Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 662/08 odmówił 'S.-T.' Spółce z o.o. w W. zawieszenia postępowania w sprawie z jej skargi...

II GZ 229/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

zawieszenia postępowania przez wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi S. - T. Spółki z o.o. w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego...
Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 6 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 653/08 odmówił 'S.-T.' Spółce z o.o. w W. zawieszenia postępowania w sprawie z jej skargi...

II GZ 260/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

. sygn. akt VI SA/Wa 657/08 w zakresie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi...
Sąd Administracyjny w W. odmówił zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. wspólników spółki cywilnej 'W. [...] - S.' s.c....

II GZ 197/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

w zakresie odmowy zawieszenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi A. W. i A. W. - wspólników spółki cywilnej '[...]' na decyzję...
cywilnej '[...]') zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie z ich skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca 2007 r...

II GZ 198/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

w zakresie odmowy zawieszenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi A. W. i A. W. - wspólników spółki cywilnej '[...]' na decyzję...
cywilnej '[...]') zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie z ich skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca 2007 r...

II GZ 261/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

cywilnej 'W. [...] - S.' s.c. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 18 czerwca 2008 r. odmawiające zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego...
jest: zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (pkt 3 art. 194 § 1)., Z uwagi na fakt, iż przedmiotem postanowienia z dnia 18 czerwca 2008 r...

II GZ 175/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

w zakresie odmowy zawieszenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi A. W. i A. W. - wspólników spółki cywilnej '[...]' na decyzję...
cywilnej '[...]') zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie z ich skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] stycznia 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100