Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II GSK 2866/17 - Wyrok NSA z 2018-01-26

[...] listopada 2016r. Skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016r., nr [...], Mazowiecki...
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego, powołując się na art. 98 § 1, art. 107 § 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14...

VI SA/Wa 888/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017r. nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny, stwierdził niedopuszczalność...
(dalej jako '[...] WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Postanowienie wydane zostało na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust...

VI SA/Wa 889/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017r. nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny, stwierdził niedopuszczalność...
(dalej jako '[...] WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Postanowienie wydane zostało na podstawie art. 112 ust. 1...

VI SA/Wa 887/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017r. nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny, stwierdził niedopuszczalność...
(dalej jako '[...] WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Postanowienie wydane zostało na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust...

II GSK 3419/17 - Wyrok NSA z 2018-02-27

z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania., Powyższy wyrok Sądu I instancji...
., Skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016 r., nr [...], Mazowiecki WIF, powołując...

VI SA/Wa 845/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

VI SA/Wa 846/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

VI SA/Wa 847/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie sprawy., W dniu [...] listopada 2016 r. spółka złożyła...
[...] grudnia 2016 r.) spółka wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., WIF postanowieniem z [...] grudnia 2016 r., nr [...], powołując...

VI SA/Wa 852/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu [...] listopada 2016 r...
. strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...][...] WIF, powołując...

VI SA/Wa 851/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu 24 listopada 2016 r. (wpływ...
listopada 2016 r. (wpływ do organu 30 listopada 2016 r.) strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   35