Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

IV SAB 46/99 - Wyrok NSA z 1999-10-08

., powinien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania, co umożliwiłoby skarżącemu ewentualne wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na to postanowienie...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania S. W. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie...