Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

I SAB/Gd 2/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-09-10

postępowania. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] Prezes Agencji Rynku Rolnego odmówił uwzględnienia zażalenia L.K. na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji...
zastosował się do przepisu art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071...