Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

II FSK 94/19 - Wyrok NSA z 2020-09-09

Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 9 marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 29 listopada 2017 r...

I SA/Sz 146/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-27

Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach oddala...
zawieszenia postępowania odwoławczego prowadzonego wobec P. S. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący') od decyzji Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., z dnia [...] r...

I SA/Gd 1120/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-18

Administracji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
pierwszej instancji') z dnia [...] 2021 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., 2. Rozstrzygnięcie zapadło...

I SA/Gd 1213/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-16

marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 27.11.2017r. w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanej S.G....

II FSK 1174/17 - Wyrok NSA z 2019-03-28

z dnia 18 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od P. sp.j. w K. na rzecz Dyrektora...
z dnia 18 sierpnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Sąd pierwszej instancji wskazał, że spór w niniejszej sprawie dotyczy istnienia...

III SA/Wr 663/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-05

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę w całości. Przedmiotem...
. z dnia [...] 2017 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wystawionego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tytułu...

I SA/Gl 684/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

o jego uchylenie w całości. Wierzyciel podniósł, że w dniu [...] organ egzekucyjny wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, gdzie jako wierzyciela wskazał Urząd...
organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zostało skierowane do osoby niebędącej stroną postępowania, w związku z czym powinna zostać stwierdzona...

III SA/Wa 2744/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

w W. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. (dalej zwany...
pieniężnych i zwolnienie z egzekucji wskazanych składników majątkowych, oraz o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika US., Naczelnik US...

I SA/Lu 250/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-10

Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego I. oddala skargę; II. przyznaje doradcy podatkowemu K. S. kwotę...
. zobowiązany złożył wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wymienionych tytułów wykonawczych do czasu wydania opinii biegłego sądowego...

I SA/Sz 111/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-28

Skarbowej z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. oddala...
z dnia [...] lipca 2020 r. podatniczka zwróciła się do organu I instancji o zawieszenie prowadzonego wobec niej, postępowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100