Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

I SAB/Sz 11/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień...
kosztów postępowania sądowego. 'A. w K. (dalej: 'Strona', lub 'Skarżąca') wniosła skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia...

I SAB/Sz 10/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych...
z siedzibą w K. kwotę [...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. 'A. w K. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżąca') wniosła skargę na bezczynność Dyrektora...

I SAB/Sz 12/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy...
zwrotu kosztów postępowania sądowego. 'A. w K. (dalej: 'Strona', lub 'Skarżąca') wniosła skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia...