Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 500/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego kary...
pieniężnej za usunięcie drzew oddala skargę. Pismem z dnia 17 września 2012 roku J. K. wniosła o zawieszenie toczącego się przed Wójtem Gminy postępowania administracyjnego...

II SA/Gd 355/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-03

z dnia 4 marca 2013 r., odmówił zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną nieruchomość stanowiąca...
o możliwości wniesienia zażalenia. Zgodnie z art. 101 § 3 kpa stronie służy zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia...

II SA/Gd 356/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-03

z dnia 4 marca 2013 r. odmówił zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną nieruchomość stanowiąca...
zażalenia. Zgodnie z art. 101 § 3 kpa stronie służy zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania...

II SA/Gd 277/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-24

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wybudowania obiektu...
jako PINB) z dnia 12 lutego 2020 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach:, PINB...

II SA/Gd 562/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 lipca 2019 r. Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego warunków zabudowy...
2011 r. inwestorzy zwrócili się o zawieszenie postępowania w sprawie wskazując m.in. na toczącą się procedurę uchwalania gminnego studium uwarunkowań i kierunków...

II SA/Gd 102/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-10

., nr [..], w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego., Zaskarżone postanowienie wydano...
Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. odmówił zawieszenia postępowania, pouczając przy tym stronę, że na postanowienie to nie służy zażalenie...

II SA/Gd 103/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-10

., nr [...], w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego., Zaskarżone postanowienie wydano...
W., Rozpoznając powyższy wniosek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. odmówił zawieszenia postępowania, pouczając...

II SA/Gd 630/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-19

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego...
kary pieniężnej za usunięcie drzew oddala skargę. Pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku J. K. wniosła o zawieszenie toczącego się przed Wójtem Gminy postępowania...

I SA/Gd 1120/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-18

Administracji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
pierwszej instancji') z dnia [...] 2021 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., 2. Rozstrzygnięcie zapadło...

II SA/Gd 598/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-22

odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego budowy obiektu budowlanego oddala skargę. Będąca przedmiotem niniejszej sprawy skarga A.na postanowienie Wojewódzkiego...
. skarżąca zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100