Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 11/82 - Uchwała Połączonych Izb Sądu Najwyższego z 1982-12-31

aktów prawnych należących do innej dziedziny prawa, jak np. prawo administracyjne czy postępowanie administracyjne. Dlatego też klauzula generalna, gdyż taki charakter...
na inne stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków, urzędnik ten może, w terminie 7 dni, wnieść odwołanie do kierownika organu nadrzędnego nad urzędem...