Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 1/84 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1984-12-31

postępowania administracyjnego zwalcza się możliwością zastosowania art. 97 par. 1 Kpa, regulującego podstawy zawieszenia postępowania. W wypadku równoległego toczenia...
rozstrzygnięcie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby postępowanie będące w stadium rozpoznawczym, a więc przed wyczerpaniem toku instancji, uległo zawieszeniu na podstawie art. 97 par...