Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPS 7/09 - Uchwała I NSA z 2009-12-14

spraw podatkowych) nie wlicza się:, - terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności,, - okresów zawieszenia postępowania...
się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4, tj. terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia...

II FPS 4/13 - Uchwała I NSA z 2014-09-29

nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 O.p.) Naczelny Sąd...
art. 269 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) przedstawiono do rozstrzygnięcia...