Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II FPS 7/09 - Uchwała I NSA z 2009-12-14

spraw podatkowych) nie wlicza się:, - terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności,, - okresów zawieszenia postępowania...
się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4, tj. terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia...