Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 6/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-10

jest ten sam organ., Po uchyleniu postanowień o zawieszeniu postępowania Wojewoda pismem z dnia 10 października 2000 r. ponownie zwrócił się do Zarządu Miasta P.-T...
stopnia uchylił postanowienie Wojewody o zawieszeniu postępowania w przedmiocie uwłaszczenia Przedsiębiorstwa, nie zmienia oceny, iż rozpoznanie sprawy w przedmiocie...

OSA 5/03 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

., (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego postanowił:, zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 5 czerwca...

OSA 6/03 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

Kodeksu postępowania cywilnego a także z art. 92 ust. 1, art. 177 i art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., 2/ Zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem...
poz. 643 ze zm./ podjął postanowienie jak w pkt 1 sentencji., Postępowanie w sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Sąd zawiesił na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4...

OSA 1/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-07-01

aplikantów adwokackich., II. Zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w K. z dnia 15 grudnia 2000 r. (...) odmówiono...
, który wyznacza reguły i wzory postępowania, których przestrzeganie jest dla jego adresatów prawnie obowiązujące niezależnie od tego, jaką formę ma podstawa prawna...

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

komisarza rządowego powołanego na podstawie art. 97 ust. 3 tej ustawy, w sytuacji gdy doszło do zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego., 2. Wezwanie...
gdy doszło do zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego., Kolejnym pytaniem, na które należy udzielić odpowiedzi jest pytanie, czy skarga w tej sprawie...