Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 730/03 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-23

. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego na skutek wniosku skarżących z dnia 18 czerwca 2003 r., postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego...
. odmawiające zawieszenia postępowania egzekucyjnego wdrożonego tytułem wykonawczym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta G. z dnia 21 lutego 2001 r...