Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

III SA/Gl 265/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-11-25

. U. z 2019 r., poz. 2325) - zwanej dalej w skrócie 'P.p.s.a.'., Podstawę zawieszenia postępowania sądowego stanowił brak w składzie organów skarżącej spółki...
, uniemożliwiający jej działanie. W dacie zawieszenia postępowania brak było członka jednoosobowego zarządu skarżącej spółki., W dniu [...] r. wpłynęło do akt sprawy postanowienie Sądu...

III SA/Gl 263/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-27

. U. z 2019 r., poz. 2325) - zwanej dalej w skrócie 'P.p.s.a.'., Podstawę zawieszenia postępowania sądowego stanowił brak w składzie organów skarżącej spółki, uniemożliwiający...
jej działanie. W dacie zawieszenia postępowania brak było członka jednoosobowego zarządu skarżącej spółki., W dniu 11 października 2021 r. wpłynęło do akt sprawy...

III SA/Gl 264/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-27

. U. z 2019 r., poz. 2325) - zwanej dalej w skrócie 'P.p.s.a.'., Podstawę zawieszenia postępowania sądowego stanowił brak w składzie organów skarżącej spółki...
, uniemożliwiający jej działanie. W dacie zawieszenia postępowania brak było członka jednoosobowego zarządu skarżącej spółki., W dniu 11 października 2021 r. wpłynęło do akt sprawy...

I SA/Ol 643/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-18

w terminie 7 dni powodują zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 35 § 1 w związku z art. 166b u.p.e.a.). Zarzuty są podstawowym środkiem ochrony zobowiązanego...
zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie...

III FSK 3915/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

przedawnieniu. Organ powołał się na zawieszenie biegu terminu przedawniania tych zobowiązań w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego, a także na zabezpieczenie...
o zawieszenie postępowania do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ww. przepisu złożonego przez Rzecznika Praw...

III SA/Wa 1657/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

, że odpowiedź na pismo o wskazanie miejsca postoju pojazdu wpłynęło do organu egzekucyjnego po zawieszeniu postępowania zabezpieczającego, tj. po zgłoszeniu przez Zobowiązanego...
po zawieszeniu postępowania zabezpieczającego, tj. po zgłoszeniu przez Zobowiązanego zarzutów., W ocenie Sądu zajęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...

III SA/Wa 1658/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

po zawieszeniu postępowania zabezpieczającego, tj. po zgłoszeniu przez Zobowiązanego zarzutów. Wyjaśnił także, że organ egzekucyjny dokonując zabezpieczenia, nie ma obowiązku...
o wskazanie miejsca postoju pojazdu wpłynęło do organu egzekucyjnego po zawieszeniu postępowania zabezpieczającego, tj. po zgłoszeniu przez Zobowiązanego zarzutów., W ocenie...

III SA/Wa 1736/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

pojazdu wpłynęło do organu egzekucyjnego po zawieszeniu postępowania zabezpieczającego, tj. po zgłoszeniu przez Zobowiązanego zarzutów. Wyjaśnił także, że organ egzekucyjny...
zabezpieczenia, z uwagi na fakt, iż odpowiedź na pismo o wskazanie miejsca postoju pojazdu wpłynęło do organu egzekucyjnego po zawieszeniu postępowania zabezpieczającego...

III FSK 1220/21 - Wyrok NSA z 2022-08-18

przekonania strony skarżącej, że na żadnym etapie postępowania nie została ona zawiadomiona o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia (tj. zgodnie z art. 70c O.p.). Odnosząc...
podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został...

I SA/Ol 748/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

, jak też okoliczność, że pismem z 11.06.2021 r. wierzyciel (NUS) wystąpił do organu egzekucyjnego o niekontynuowanie zawieszonego postępowania zabezpieczającego. Naczelnik...
przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa. W myśl ust. 2 tego przepisu zawieszone postępowania zabezpieczające...
1   Następne >   3