Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zażalenia na postanowienie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych o zawieszeniu postępowania i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa...
o szkody górnicze są komisje okręgowe. Komisja Odwoławcza działała jako organ odwoławczy, a więc jej postanowienie o zawieszeniu postępowania jest ostateczne w toku...

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego niezgodnie z projektem technicznym i zatwierdzonym planem realizacyjnym...
tak właśnie potraktowały inwestycję skarżących, skoro w postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego określono go jako budynek...

II SA/Sz 638/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

postępowania z urzędu doszło podczas gdy pierwsze czynności w sprawie dokonano.;, - art. 97 § 1 pkt 4 Kpa poprzez odmowę zawieszenia postępowania, mimo obowiązku...
zawieszenia postępowania wobec wszczęcia przez SKO postępowania administracyjnego w sprawie unieważnienia decyzji koncesyjnej;, - błąd w ustaleniach faktycznych poprzez...

VI SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

) Postanowieniem Minister Środowiska z dnia [...] września 2013 r. zawiesił postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji z dnia [...] maja 2011 r. oraz decyzji...
., B. M., J. J., H. J., R. J., U. M., J. M., H. P., S. P., B. S., K. S. i T. A. wnieśli, w oparciu o art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., o wznowienie postępowania zakończonego ww...