Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

zagadnienia wstępnego obligującego organ podatkowy do zawieszenia postępowania, gdyż od rozstrzygnięcia w tej sprawie nie zależy zakres odpowiedzialności ani wymiar zobowiązania...
odpowiedzialności strony skarżącej z tytułu jej zobowiązania w podatku od towarów i usług., Postępowanie takie może stanowić podstawę do fakultatywnego zawieszenia postępowania...

I SA/Sz 368/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-11

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2005 r. oddala...
. odmawiającego zawieszenie postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...]r. określającej zobowiązanie w podatku od towarów...

I FSK 1486/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu bezpośredniego oraz do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe., Wniosek Skarżącego o zawieszenie postępowania został uznany...
podatkowej. Obligatoryjne zawieszenie postępowania podatkowego następuje tylko wtedy, gdy rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd pozostaje w takim związku...

III SA/Wa 1878/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-25

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną...
postępowania, prawidłowym byłoby zawieszenie przez ten organ, na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 O.p., postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy wszczętej wcześniejszym...

I SA/Gd 1712/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-18

na skargę organ interpretacyjny wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania...
rozprawy w dniu 18 lutego 2014 r., pełnomocnik strony skarżącej - uznając wniosek organu interpretacyjnego w przedmiocie zawieszenia niniejszego postępowania za zasady...

III SA/Gl 680/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-02

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług (postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania...
'., Postanowieniem z [...]r. Dyrektor Izby Skarbowej w K .odmówił zawieszenia postępowania na wniosek Strony z dnia 9.12.2013 r. stwierdzając iż w sprawie rozpoznanie bliżej...

III SA/Wa 1709/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka...
rozstrzygnięcia;, b) art. 220 § 2 Ordynacji podatkowej, poprzez wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania, kiedy odwołanie ma charakter dewolutywnego środka...

I FSK 2/16 - Wyrok NSA z 2017-10-31

za grudzień 2009 r., Pismem z 29 września 2014 r. spółka wniosła o zawieszenie w/w postępowania kontrolnego. W uzasadnieniu, odwołując się do treści art. 201 § 1 pkt 4...
spółki, z funkcji Prezesa Zarządu. Okoliczności te, zdaniem spółki, przemawiały za zawieszeniem postępowania., Postanowieniem z 27 lutego 2015 r. organ odmówił zawieszenia...

I SA/Go 585/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-09

Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej...
[...] kwietnia 2008r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] stycznia 2008r. nr [...] o zawieszeniu postępowania odwoławczego...

I SA/Go 575/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-09

Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej...
[...] kwietnia 2008r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] stycznia 2008r. nr [...] o zawieszeniu postępowania odwoławczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100